Cégünk munkatársai is részt vettek azon a 2008 júniusában Brüsszelben, az Európai Parlamentben megtartott nemzetközi konferencián, amelyen a vasúti gyommentesítés vasútbiztonsági és környezetvédelmi problémáit tárgyalták. A „Vegyszerek a vasúti gyomirtásban – Veszélyek és megoldások” címmel megtartott szakmai tanácskozást Becsey Zsolt európai parlamenti képviselő aktív közreműködésével az Európai Néppárt szervezte, a rendezvényt támogatta a CER, az Európai Vasút- és Infrastruktúra Társaságok Közössége.

A vegyszeres kezeléssel végzett vasúti gyommentesítésnek jelenleg nincs alternatívája. A környezetkímélő megoldásokat bemutató konferencián megnyitó beszédében a megvitatásra kerülő problémakör fontosságát hangsúlyozta az Európai Parlament alelnökasszonya, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou. Az első, szakmapolitikai témákkal foglalkozó szekcióban fejtette ki véleményét Chantal Bruetschy, az Európai Unió Környezetvédelmi Főigazgatóságának növényvédő szerekért felelős vezetője, „Az Európai Unió törekvései a peszticidek fenntartható használatáért” címmel megtartott előadásában. Erna Hennicot-Schoepges, európai parlamenti képviselő, az Ipari, Kutatási és Energia Bizottság tagja, áttekintést adott az Európában és a világon használt vegyszerek mennyiségéről, fajtáiról, közegészségügyi hatatásaikról, az ezzel kapcsolatban felmerülő megoldási lehetőségekről. Christa Klaß, európai parlamenti képviselő, az Környezeti, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságból „Közösségi törekvések a peszticidek fenntartható használatának érdekében” címmel tartotta meg előadását, hangsúlyozva, hogy a mindennapi életben is használunk vegyszereket – példaként saját kertjének a permetezését említette – ezeknek nem szabad korlátoznia bennünket a hétköznapi életünk során. Aggodalmát fejezte ki, hogy a tervezett, peszticidekkel kapcsolatos új szabályozás esetleg felesleges korlátozásokat hozhat. Libor Lochman, az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közösségének vezérigazgató-helyettese a peszticidek fenntartható használatáról szóló direktívákat, illetve azok vasúttársaságokra gyakorolt hatásait összegezte.

Az első szekció végén lehetőség nyílt kérdések feltevésére, ennek keretein belül néhány kulcsfontosságú probléma is megvitatásra került. Magyarországon felmerült, hogy a peszticidek használatát 90%-ban visszaszorítsák. Klass asszony a beszédében 50%-ot említett, mondta Gaál József, és megkérdezte: lehetséges-e, hogy Magyarországon 90%-os korlátozást terveznek? Valójában viták vannak, hogy mennyire kellene csökkenteni őket – válaszolta Christa Klass. Az 50%-os csökkentés csak egy mutató. Amennyiben nem sikerül megszabadulnunk az összes veszélyes anyagtól az engedélyeztetési eljárás során, akkor egy másik megközelítési módot alkalmazunk, azaz 50%-os csökkentést minden olyan vegyszer esetében, amely valószínűleg veszélyes. A tagállamok szabadon alkalmazhatnak szigorúbb feltételeket, ezt saját maguknak kell eldönteniük. Hennicott-Schoepges asszony is fontosnak tartotta, hogy bekapcsolódjon a válaszadásba, amelynek néhány lényeges pontja: A nagy vegyipari cégek azt állítják, hogy 90%-át akarjuk betiltani, pedig 505 veszélyes anyagból csak 22-t kellene tiltólistára helyezni a direktíva szerint. Az alkalmazási környezet és eszköz befolyásolja a további alkalmazhatóságot, tehát ehhez lehet kötni az engedélyt. Mogyorósi Péter arról érdeklődött, hogy lesz-e egy egységes, közös európai lista a különböző országokban engedélyezett vegyszerekről? Hennicot-Schoepges asszony elmondta: folyamatban van ennek megoldása, egy nagy egységes piac létrehozásán fáradoznak. Ez a Direktíva célja.

A következő szekcióülésen az első részben felvetett problémák technológiai megoldásáról növényvédelmi és vasúti szakemberek, valamint a vasúti gyomirtási technológia kutatásával is foglalkozó neves egyetemi oktatók tolmácsolásában hallhattak előadásokat a résztvevők. A vasútbiztonság és a gyommentesítés MÁV-nál alkalmazott módszereiről Dr. Mosóczi László, a MÁV üzletági általános vezérigazgató-helyettese tartott előadást. Dr. Pályi Béla, a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárműszaki Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a vasúti gyomirtás-technológia követelményeit és fejlesztési feladatait vázolta. Dr. Neil Strong, az angol Network Rail vasúttársaság növényvédelmi mérnöke a vegyszeres kezelésről, a náluk alkalmazott gyomirtási módszerről beszélt. Dr. Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanára a vasúti területeken előforduló nemkívánatos növényzet célzott kezelését lehetővé tevő gyomfelismerő technológia legújabb vívmányait ismertette. Jose Agache, a belgiumi Infrabel főmérnöke a belga vasutak jövőbeni európai törvényhozásra adott lehetséges válaszait összegezte, ismertetve az új technológiát, amelynek segítségével kevesebb vegyszer juttatható a környezetbe. A konferencia során elhangzott, hogy a vasúti gyomirtás terén alkalmazott leghatékonyabb és egyben környezetkímélő megoldás a vegyszeres permetezés. Ilyen eljárás használatával a folyamatos technológiai fejlesztésnek köszönhetően csak annyi vegyi anyag kerül a környezetbe, amennyi feltétlenül szükséges.

A parlamentben lezajlott konferencia után egy brüsszeli szálloda különtermében Gaál József, a G&G Kft. ügyvezető igazgatója bemutatta az érdeklődőknek a vállalkozás gyomirtási technológiáját és legújabb fejlesztésű vasúti gyomirtó vonatát, amelyet angol partnercégünk vásárolt meg, és amely jelenleg Belgiumban működik. A Weedfree on Track is bemutatkozott, Neil Bangham ügyvezető igazgató ismertette cégük szolgáltatási tevékenységét, és bemutatta új permetező vonatukat, amely fenntartható gyomirtási technológiát kínál a vasúttársaságok számára szerte Európában. A prezentációt Dr. Molnár István, a szegedi Biopolisz Kft. ügyvezető igazgatója zárta, aki a technológia szabadalmaztatásával és az értékesítéssel kapcsolatos tudnivalókat ismertette. Később a résztvevők a brüsszeli déli pályaudvaron a valóságban is megtekinthették a Magyarországon gyártott gyomirtó vonatot, és egy gyakorlati bemutató keretein belül megismerkedhettek annak fő technológiai egységeivel. Bízunk benne, hogy a jelenlévők új szakmai tapasztalatokkal gazdagodtak, és hogy a rendezvényen bemutatott lehetőségek és eljárások hozzájárulnak ahhoz, hogy a vasúttársaságok a továbbiakban környezetkímélő megoldásokat alkalmazhassanak Európában és szerte a világon.